Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Trợ giúp kỹ thuật)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  24.jpg 23.jpg 22.jpg 21.jpg 20.jpg 19.jpg 18.jpg 17.jpg 16.jpg 15.jpg 14.jpg 13.jpg 12.jpg 11.jpg 10.jpg 9.jpg 8.jpg 7.jpg 6.jpg 5.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện tài nguyên giáo dục Khánh Hòa.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Tuần 31. Ăng-co Vát

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Diệp Bảo Long (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:48' 27-05-2014
  Dung lượng: 1.9 MB
  Số lượt tải: 106
  Số lượt thích: 0 người
  PHÂN MÔN TẬP ĐỌC LỚP 4
  TRƯỜNG TIỂU HỌC VẠN LƯƠNG 1
  Giáo viên: Nguyễn Thị Tú Dung
  KIỂM TRA BÀI CŨ
  DÒNG SÔNG MẶC ÁO
  Vì dòng sông thay đổi màu sắc giống như con người thay đổi màu áo.
  1/ Vì sao tác giả nói dòng sông điệu?
  2/ Cách nói “dòng sông mặc áo” có gì hay ?
  Cách nói “dòng sông mặc áo” hay ở chỗ là hình ảnh nhân hoá làm cho con sông trở nên gần gũi với con người.
  Thứ hai ngày 21 tháng 4 năm 2014
  Tập đọc
  Thứ hai ngày 21 tháng 4 năm 2014
  Tập đọc
  Ăng - co Vát
  Luyện đọc:
  Từ ngữ
  *Ăng-co-vát, Cam-pu-chia
  kiến trúc, tuyệt diệu.
  * Hoàn toàn, vuông vức, kín khít.
  * Hoàng hôn, huy hoàng, lấp loáng, muỗm, uy nghi.
  Thứ hai, ngày 21 tháng 4 năm 2014
  Tập đọc
  Ăng-co-vát
  Kiến trúc,
  điêu khắc,
  thốt nốt
  Kì thú,
  muỗm,
  thâm nghiêm
  Ý đoạn 1: Giới thiệu chung về khu đền Ăng – co Vát
  2. Khu đền chính đồ sộ như thế nào ?
  Khu đền chính gồm ba tầng với những ngọn tháp lớn, ba tầng hành lang dài gần 1500 mét, có 398 gian phòng.
  3.Khu đền chính được xây dựng kì công như thế nào ?
  Khu đền chính được xây dựng rất kì công: Những cây tháp lớn được dựng bằng đá ong và bọc ngoài bằng đá nhẵn.Những bức tường buồng nhẵn bóng như mặt ghế đá, được ghép bằng những tảng đá lớn gọt đẽo vuông vức và lựa ghép vào nhau kín khít như xây gạch vữa.
  Đá ong là một loại đá có lẫn đất, nhìn giống như tổ ong nên gọi là đá ong.
  Ý đoạn 2: Đền Ăng – co Vát được xây dựng rất to đẹp
  4.Phong cảnh khu đền lúc hoàng hôn có gì đẹp?
  Lúc hoàng hôn Ăng-co-vát thât huy hoàng:Ánh sáng chiếu soi vào bóng tối cửa đền; Những ngọn tháp cao vút lấp loáng giữa những chùm lá thốt nốt xoà tán tròn; Ngôi đền cao với những thềm đá rêu phong uy nghi , thâm nghiêm dưới ánh trời vàng , khi đàn dơi bay toả ra từ các nghách.
  Cây thốt nốt
  Vào lúc hoàng hôn, Ăng-co Vát thật huy hoàng
  Những ngọn tháp cao vút giữa những chùm lá thốt nốt xòa tán tròn
  Ánh sáng chiếu soi vào bóng tối cửa đền
  Ý đoạn 3: Vẻ đẹp uy nghi, thâm nghiêm của khu đền lúc hoàng hôn.
  Thứ hai, ngày 21 tháng 4 năm 2014
  Tập đọc
  Ăng-co-vát
  Ca ngợi Ăng co-vát , một công trình kiến trúc và điêu khắc tuyệt diệu của nhân dân Cam-pu-chia.
  Nội dung :
  Luyện đọc diễn cảm:
   Luùc hoaøng hoân, AÊng - co Vaùt thaät huy hoaøng. Maët trôøi laën, aùnh saùng chieáu soi vaøo boùng toái cöûa ñeàn. Nhöõng ngoïn thaùp cao vuùt ôû phía treân, laáp loaùng giöõa nhöõng chuøm laù thoát noát xoøa taùn troøn vöôït leân haún nhöõng haøng muoãm giaø coå kính. Ngoâi ñeàn cao vôùi nhöõng theàm ñaù reâu phong, uy nghi kì laï, caøng cao caøng thaâm nghieâm döôùi aùnh trôøi vaøng, khi ñaøn dôi bay toûa ra töø caùc ngaùch.
  Chùa một cột (Hà Nội)
  Tháp Chàm(Ninh Thuận)
  Kinh thành Huế
  Vạn lý trường thành
  Tháp Epphen (Pháp )
  Kim Tử Tháp Ai Cập

  Ca ngợi Ăng co-vát , một công trình kiến trúc và điêu khắc tuyệt diệu của nhân dân Cam-pu-chia.
  Nội dung :
  Chúc các em chăm ngoan, học giỏi.
   
  Gửi ý kiến